Станица за технички преглед
АМД Виница
АМД Виница
Станица за технички преглед
АМД Виница
АМД Виница
Станица за технички преглед
АМД Виница
АМД Виница

Лесно достапна локација

Сигурност и квалитет

Го цениме вашето време

Брза и професионална услуга

Калкулатор за потрошувачка на гориво

Изминати километри ( km ) :

Потрошувачка на гориво(L) :

Цена на горивото ( денари ) :

ПРОСЕЧНА ПОТРОШУВАЧКА:

ЦЕНА НА ГОРИВО НА 100km :